Nå begynner m,an å ane hvordan det til slutt blir på toppen av byens største søppeldeponi. Her i Dalabukta har kommunen bygd et sentralrenseanlegg for avløpsvann for byens boliger og industri. Dette skal etter planen rense avløpsvannet på et helt annet nivå enn silanleggene som ble satt opp på 1990 tallet. 
deb 1
Her renseanlegget. Et stort prosjekt er på gang å føre kloakken fra hele byen fram hit til rensing. EU regler har forlangt det. Anlegget her og verksteder og søppelmottak står på et stort avfallsdeponi som inneholder det meste. I forgrunnen her silanlegget som har vært i bruk fra 1990 tallet.  Det var egentlig et stort kaffefilter som tok ut tørrstoffet i avløpsvannet. ( Foto:B. O. Angvik)
deb 2
Dalabukta slik det ser ut i dag. 
deb 3
Dette anlegget fra Norsk Gjenvinning , senere Veolia er forlatt og saneres vel sikkert. ( Foto: B. O. Angvik)
deb 4
Her et interessant bilde fra 1943 da Dalabukta omtrent var intakt. Litt  søppel ble kastet i den flotte Hagelindammen fra 1941, men bukta framsto som orginal her. Det skulle bli annerledes. På dette tidspunket hadde tyskerne Kleppen og lyskaster og våpen der. Dalabergan bebyggelsen ble kalt Fischerdorf. De begynte å bygge vei ut til Karihola fra  her Dalabukta i 1940 da kanonbatteriene ble bestemt skulle ligge der, men veien ble avbrutt etter 50 m. I stedet ble veiene lagt inn fra Brunsvika/ Dalabrekka. I bukta her satte de opp er 5 cm stridsvognkanon i en stilling med noen mann i en brakke.-De var passe interessert i krigen,- fikk vi høre av Alf Langhelle som var nabo. De slo av en prat hver dag, og noen var dyktige håndverkere. Statuen foran Soldatenheim ble laget her nede i Dalabukta , fortalte Langhelle til BN en gang. ( Foto: Tore Eggan , Trondheim / Krigsbildesamling) 


Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her