Ivar Nedal på Vebenstad holder på med noe vedlikehold for Gamle Kvernes Bygdemuseum. Et gammelt turbinhjul på en mølle museet har hatt i mange år måtte ha tilsyn. Det er litt spesielt oppdrag; slike møller finnes ikke lenger i drift her i distriktet etter det vi kjenner til.
hjul 1
Her Ivar Nedal med møllehjulet som han har skiftet vinger på. ( Foto: B. O. Angvik)
hjul 2
Håpet er å få møllen i drift på museet i en eller annen form. Før i tiden var det mølle på Hoel, Steinsvika, Bruhagen og på Indre Averøy etter det folk snakker om. I dag kjøper man melet på butikker, men slik har det ikke alltid vært. Ivar Nedal i verkstedet sitt på Vebenstad  på  bildet. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her