I en bunker på kystfortet på Vevang i Eide kom vi over mengder med asbestrør. Slike er totalt avlegs stort sett til noe som helst i dag, og er problemavfall etter nye regler. Asbestrør ble faktisk brukt som rør for drikkevann i Norge på 1950-60 tallet, og ennå er det 3000 km med slike rør som det går vann gjennom. Det fantes type med asfaltbelegg innvendig og uten. Sistnevnte kan avgi asbestfiber, men man tror det er så små mengder at det ikke skulle føre til økt kreftrisiko. Men studier av fyrvoktere som fikk vann fra tak der det var asbesttak viser at de hadde mer sjanse for å bli syk enn andre grupper i samfunnet.
vevang asbest bunker
Bunker med asbestrør på Vevang. Like greit de blir der. OM VANNRØR ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her