Ved de funnrike utgravningene ved Kvernberget flyplass i 2007 ble det gjort flere flintfunn som indikerte eldre steinalder. Funnplassenes lokalisering på mellom 42 og 56 m.o.h. understøttet dette. Sammenfatting av alle undersøkelser (typologi, geologisk datering) kombinert med 14C-analyse viste seg å gi en alder på 11300 år – dvs 1300 år eldre enn det til da eldste kjente Fosnafunnet i området! Med andre ord var dette ganske sensasjonelle funn.
40 c
I eldre steinalder d.v-s. for 120000 år siden kunne det slik ut på dagens Kvernberget flyplass. Sjøen kunne gå fra 40 60 meter phøyere opp enn oi dag. På relativt kort tid hevet landet seg. Dermed finner man skjell og slikt langt oppe på land. ( Skisse: Arkikon)
40 s
Her skjell funnet på nivå med flyplassen i myrene der under arbeid i 2007. ( Foto: Håkon Bloch)
40 k
I området her bodde det folk da sjøen gikk helt opp hit. Kvernberget var en stor øy for 12000 år siden. ( Fotoarkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her