Islandsk kystvakt har beordret det norske skipet " Seabed Constuctor" til Reykavik etter at nordmennene hadde holdt på i det som kan være islandsk økonomisk sone med søk etter et tysk vrak lastet med verdifullt materiale.Mulig er det bly skipet har som last, men kan også være harpiks. Skipet ligger sørøst for Island og ble senket 24. september 1939 av egen besetning noen dager etter at Tyskland tok Polen . Mannskapet stod ovenfor en britisk destroyer som ville skyte dem i senk. For at ikke britene skulle ta lasten, senket tyskerne 4000 tonneren selv.
SS Minden porta
Et tysk vrak med verdifull last : " Minden"( her søsterskip Porta) fra 1921 har nordmennene vært på¨søk etter. Det ligger trolig i islandsk økonomisk sone, og leteskipet ble oppbragt og geleidet inn til Reyavik i går. Skipet her på vel 4000 tonn kan være lastet med bly eller harpiks ifølge historikere.  På Norskekysten ligger et fartøy lastet med tinn. Det er også interessant for uv-selskaper. ( Bilde Nord Deutscher Lloyd arkiv)
minden 2 v
" Seabed Constuctor" har vært og letet etter vrak med verdifull last ved Island. Det likte islendingene dårlig. Med henhold til islandsk lov om at landet har suverene rettigheter i sin økonomiske sone, har det gått til dette skrittet. ( Bilde Swire Seabed A/S)
minden 22

Island er godt utstyrt for å sjekke hva som foregår i farvannene. Her KV " Thor" som hentet inn det norske forskningsfartøyet. ( Foto: Wikipedia)
minden 2
Det ser ut som de har frigitt skipet mandag kveld. Her " Seabed Constuctor" utenfor havna i Reykavik i 11,5 knops fart. ( Ais skjermdump)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her