I dag 9.april er det 77 år siden tyskerne overtok styre og stell her i landet med en invasjon i flere byer samtidig. Forsvaret i Norge ble delvis moblisert alt for sent, men adskillig motstand ble ytet. Især i Troms/ Gratangen og dalfører i syd som Gudbrandsdalen. Krysseren " Blücher" ble senket i Oslofjorden av kanonbatteri og torpedoer. Det kom etter hvert allierte til unnsetning, men rett før 10. april forsvant de. Da kapitulerte de norske styrkene. 
vk 40

Tyskerne kom til Kristiansund 3. mai 1940, nesten en måned etter hovedinvasjonen. Bildet her er derimot fra 1943 på kaia da tyskerne var etablert på alle hauger. (Foto Arkiv BN)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her