På Lyngholmen på Atlanterhavsveien der Eldhuset er, holdt 5-6 havsuler oppvisning i fiskemetode i dag. De stupte ned fra 15-20 meter tett oppe i land noe som sjelden er sett her. Det er vel sild de fikk tak i. Den ene av de flotte fuglene hadde dessverre blitt tilsølt av olje.
hss 1
Her havsula som kom på ganske nært hold. ( Foto: B. O. Angvik)
hss 2
Den flotte store fuglen er hvit i buken, men her har olje på sjøen en eller annen plass griset den til. ( Foto: B. O. Angvik)
hss 3
Likevel holdt den på å stupe etter sild, og oppførte seg som de andre. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her