På Hydro Texaco stasjonen ved Atalanterhavsveien i Averøy, lokalt kalt NAKO , kommer det nå en svær elektronisk reklameskjerm eller LED skjerm. Dette skal etter det vi høre bli den til nå største skjerm på Nordmøre. Tilsvarende skjermer fimnes i byen på Lystrup-bygget og Braatthallen så langt vi vet.
nako 2
Montasjeteam holdt på med arbeid her på XY / Nako frerdag. ( Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her