dvv 1

Denne bakket ut Vågen etter opphold på Kristiansund Mekaniske Verksted (Mollan) : M/S Dyrnesvåg, M-158-SM, 54 x 11 x 7,6 m., bygget i 1999. Rederiet er Brødrene Holm ANS. Fiskebåt som i AIS har Kristiansund som hjemmehavn, men alle rundt her vet at den hører hjemme i Dyrnesvågen på Smøla. Den har konsesjon på fiske etter NVG-sild, lodde, sild, makrell, kolmule, tobis og vassild. Den melder på sosiale medier at det er oppservert mye makrellstørje (Atlantic Blufin Tuna) på feltene. Når en ser tilbake litt historisk så var det Kristiansundsbåten M/K Tampen 1 som var den første til å fanget størje med not. (snurpnotfiske etter størje ryddet den nesten ut). (tekst/foto Håkon Bloch)
dvv3

M/S Norrland, 102,4 x 10,8 x 6 m., bygget i 1990. Ro-Ro Cargo ship med Saint John`s som j\hjemmehavn og flaggstaten er Antigua Barbuda. Den losset og lastet på torsdag via sidelemmer og baklem. ( Tekst/ foto; Håkon  Bloch)
dvv 2

M/S Hopsfjord, 67.2 x 10,8 x 3 m., bygget i 1984, den har Trondheim som hjemmehavn og fører Norsk flagg, Det er en lastebåt (selvlosser) som frakter grus, sand og lignende i bulk. Den ligger på slip på KM (Mollan). Litt spesielt er at den har en “moderne” femvinget propell.( Håkon Bloch foto/text)
dvv 3w
Sjarkflåten begynner å reise hjem fra Lofoten. Utenfor Sveggesundet observeres stadig disse. Her fredag. (Foto:Leif Andersen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her