Ønsker å sende en julehilsen hjem til Nordmøre til familie, venner og kollegaer til sjøs å lands fra OCV Olympic Boa. Vi er på chart i US gulf of Mexico for Boa Marine Service eiet av Boa Offshore i Tr hjem. Etter ett år med mye arbeid så liggers årets Jul høytid i skrivende stund ann til å bli ute til ankers, i påvente av nye oppdrag.
Men det vil ikke sette noen demper på årets julefeiring ombord. Skipet ligger helt innerst i Mexicogulfen i kveld etter AIS systemet. Noen mil fra New Oleans.
cap 1
cap 2 sta
Kaptein Stakvik sende hilsen heim . Her en kake som kokken har laget i forbindelse med julefeiringen.
cap 3
cap 4