USA og Cuba er blitt enige om en avtale som innebærer fangeutveksling, lettelser i USAs handelsblokade og oppmyking av reiserestriksjonene til øystaten. Diplomatiske forbindelser er opprettet etter over 50 års fiendskap.  Kanskje Obama blir historisk ? Litt positivt er å spore utenom Midtøsten. 
cuba
Lenge siden produkt fra Cuba er merket på norske matvarer. Coop har gjort det. Bra. ( Foto: Bjøen O. Angvik)
cuba 2
Og her tipset mange ikke har tenkt på sikkert.