Er fartsgrensa eksempelsvis 80 km/t  ellr 60 km/t  har man ifølge loven krav på å kjøre i den hastigheten om forholdene ligger til retteifølge veitrafikklovens § 3.: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom, så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.» : Nå må folk ikke være sinker mere er det mange som mener. Mange er ute på veien og tror de er alene der de kjører og ser på den fine naturen, skriver en leser til BN.
sakte bn
Her gikk det sakte før helga ved Bruhagen.  Ingen har vunnet noen slags ferge hvis det hadde eksistert. ( Leserbilde)