Isbreene  oppe i fjellet har de siste årene trekt seg tilbake. Dermed er det dukket opp en rekke funn fra forhistorisk tid fra jaktfolk som har drevet der for tusener av år siden. Nordmøre historielag hadde forleden et kåseri om dette i Kristiansund. Det er funnet jaktutstyr, sko, teltplugger og annet som er opptil 6000 år gamle. Helst er dette funnet i Jotunheimen/ Lom / Oppland, men det er også funnet ting i Aursjøen området i Sunndalsfjella.
fjell 6
Det er gjort en rekke interessante funn der isen har trekt seg tilbake. For 3-6000 år siden drev folk og jaktet på rein her på snøen. En rekke gjenstander ble frosset ned helt til våre dager. ( Foto: Kulturhistorisk Museum)
fjell 2
En kjortel som er 1700 år gammel ifølge undersøkelser ved museumet. Bilde fra funnstedet. ( Foto: Kulturhistorisk museum)
fjell 1
En  bue som ifølge karbonundersøkelser er 3000 år gammel, brukt på jakt  i forhistorisk tid i Breheimen i Lom i 2000 m høyde. ( Foto: Kulturhistorisk museum)
fjell 4

Veldig sjeldne funn fra tusener av år siden i Norge fra jakt i fjellet var veldig godt bevart utstilt . ( Foto: Kulturhistorisk museum)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her