Her en gammel dampbåt i Marcussundet som het "Stærkodder" . Bakgrunnen på bildet er litt interessant og viser Innlandet og bryggene/ husenen  der som var innover mot Sjursvika. Disse brant opp under krigen i april 1940.  
odder

Båten her ble levert fra Tronhjæms Mek. Værksted i1882 til det Nordenfjeldske Damskibsselskab. I 1912 overtatt av Norsk Bjergningskompani.1917: 17.11.: "Stærkodder" sank på Folla på reise Kristiansund – Risvær. Folk på land mente å se at fartøyet var i klart farvann, men påstod å ha hørt et drønn fra en (mine?)-eksplosjon. Hele besetningen, 10 mann, omkom. (Foto fra Knut Kristiansen)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her