Innenfor porten på dette anlegget ved Vinjeøra på E 39 mot Trondheim foregår et ganske så viktig arbeide. Her tas genene til Atlanterhavslaksen vare på fra 10-12 elver i Norge. Det er Haukvik  Kraft Smolt A/S som har hatt denne oppgaven fra Direktoratet for naturforvaltning siden 1989. Her tas fisk inn og rogna tas ut og klekkes ut til ny ren laks uten sykdommer. Denne settes ut i vassdrag som er rotenonbehandlet. 
laks 1

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris som først og fremst lever på atlanterhavslaks, var bakgrunnen for genbanken. Infiserte elver behandles med blant annet giften rotenon som tar knekken på både parasitt og villaks. Før behandlingen av elver settes i gang, er det derfor viktig å hente ut rogn og melke fra vassdraget. Selv om fisken er smittet, er rogna og melken fra fisken frisk. (Foto: B. O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her