200 flyktninger er på vei til nordmørsbyen Kristiaansund skriver Adresseavisen. De skal innkvarteres på horell som en nødløsning i første omgang.
200 fl adresse
Det var et tidsspørmål når flyktninger også tok veien til Kristiansund. Se: ADRESSEAVISEN TRONDHEIM