Dagens er ilandsleping og redning av fiskebåt ute i Skagerak/ Nordsjøen etter brann i maskinrom . RS " Ægir" stasjonert i Farsund er nå kommet inn til havaristen som ble slept inn til Mandal. 
redn bn
RS" Ægir " har vært langt til havs og hentet fiskebåt i dag. (Fotomontasje. ) Se Lister 24.no