En kan ikke unngå å se det; de store arkeologiske utgravinger på¨Torget midt i Trondheim. Her er er stort felt tatt opp under brusteinen. Vi snakket med noen som holdt på, og det var gjenstander fra slutten av 1500 opp gjennon 1600 tallet. Denne delen av byen var lite bebygd på slik gammel tid, men funn er gjort her også. Hele byen som het Nidaros har vært et samlngssted fra middelalderen og før den tid. Det er Riksantikvaren som har satt i gang disse undersøkelser som skal ta 3 måneder. Neste år skal også resten av Torget undersøkes.
torg 1

Et felt rundt 20 x 45 meter er gravd forsiktig opp her. På området sier arkeologene at det ikke har vært særlig mye hus på 1500 tallet. Noen staller og slikt  antas det. Det hadde da vært litt trafikk her mente de. Blandt annet ble mange krittpipehoder og deler funnet. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
torg 2
Dette er midt i byen ved Trondeim torg. Mange stopper opp her der det er hengt opp informasjon om hva som foregår. ( Foto: Bjørn O. Angvik)
torg 3
Havbunnsnivå er ikke avdekket, men skjell fra føde den gangen er funnet. Ved Søndre gate 200 meter mot øst er det funnet adkillig mere under utgravingSJELETTFUNN UNDER TRONDHEIMS GATER
torg 4
Her funn fra ( under ) Søndre gate for en tid tilbake. Dette var mest sannsynlig fra en fyllplass på 16-1700 tallet. Bartemannskrukka midt på bildet var datidens plastdunk. Også i byens nærhet er interesserte med metalldetektor ute på søk her og der: ADRESSEAVISEN: MONSTERMYNT