Det vekket litt minner da vi kjørte Vestre Rosten på Heimdal i Trondheim i dag. Sørover så det ut som det var veldig røyk fra det tidligere Esso Motor hotellet. Det lignet litt på bombingen av WTC i New York 11. september 2001 . 
hotyell
Slik så det ut i middagstiden ved innkjørselsveien E 6 til trønderhovedstaden. 
hoytell 2
Egentlig var det da bare søppelforbrenningsanlegget og fjernvarmeanlegget på Heimdal. Det ble bygd for endel år siden, men ble fornyet og utvidet i 2007. 30 % av oppvarmingen av bygg i Trondheim stammer herfra.