Vi får melding fra en mann som sier det er veldig glatt på FV 247 fra Bruhagen retning Kvernes og ned til industrianleggene i Kristvika. Det er så glatt at biler spinner. En motorsykkel kan det gå ille for får vi opplyst. Politiet opplyser at de har fått beskjed og at de har gitt melding til rette instans.
diesel br
Her på strekningen på FV 247 er det mye dieselsøl og glatt får vi opplyst fra en leser i Averøy. ( Arkiv)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her