Det er hummerfiske nå, og det står teiner med 10 meters mellomrom fra Vevang til Aure på Nordmøre kan man få inntrykk av. Noe hummer må det være, for det rapporteres om bra med hummer alt tatt i betraktning. 3,6 kilos tatt i går ved Sveggen.
svegg 1
Tå sort´n: Her en 3,6 kilos tatt i teine ved Sveggesundet i går. 11 stykker tilsammen. ( Foto: Oddgeir Skjevling)
svegg 2
Her er som bodde i et stort lastebildekk utafor Nordlandskaia for en tid tilbake. UV film hummer