Det er tittelen på foredraget hos ”skipsfartshistorikerne” torsdag kveld.

 Foredragsholderen er en kvinne denne gang, Sarah Dahle Hermanstad. Hun har en mastergrad i historie fra NTNU, hvor masteroppgaven nettopp dreide seg om ”Enhjørningen”, det norske navnet på det russiske krigsskipet ”Jedinorog” som gikk ned ved Sæbuøya i Hitra i 1760.
jedin 1


Foredragsholderen er til daglig å finne ved Kystmuseet i Sør-Trøndelag, hvor hun arbeider med en utstilling om ”Jedinorog”. Utstillingen skal settes opp på Kystmuseet på Hitra og skal være oppe å gå i løpet av april 2016.

 ”Jedinorog” var bare drøyt et år gammelt når den var på vei fra marinebasen Kronstadt i Finskebukta til Arkhangelsk. Besetningen om bord var på rundt 130 mann. Skipet var av typen pink og var et militært transportskip bestykket med 22 kanoner.

Nordmørskysten ble passert med vind i storms styrke og 16. oktober 1760 var skipet utenfor Veiholmen på Smøla, hvor det ankret opp. Etter hvert som vinden økte på ble mast og rigg kappet ned og skipet forflyttet seg med to små seil til en antatt sikrere ankringsplass.

Skjebnen ble derimot en helt annen. ”Jedinorog” sliter forankringene og driver hjelpeløst mot Hitras ytterste punkt, Sæbuøya.”Jedinorog” treffer landet og blir offer for de voldsomme naturkreftene.

Neste dag er det ikke annet tilbake enn splinter av treverk. Skipet hadde gått ned. Ingen overlevende – trodde man.

 

Eiendomsbesittere langs kysten, sammen med sine bønder og tjenere, hadde plikt til å følge ulike restriksjoner, herunder å delta i berging i tilknytting til forlis. De følgende dager er over 50 kvinner og menn fra Hitra engasjert i berging og sikring av vrakgods, i stor grad ledet av grunneieren på Sæbuøya, Henrik Dons.
jedin 2
Dykkere har ved en rekke anledninger vært på vrakplassen for " Jedinorog". Bildet her er bare et illustrasjonsbilde. Det er intet igjen av treverk på skuta ved Sæbuøya. Nede på dypt vann ligger pokkenholtstokker som har klart seg bra. K
anoner i jern skal også finnes i bergsprekker på havaristedet. ( Foto: Nils Aukan)


Dons samler det meste av vrakgodset i sine bygninger. Han unnlater til å begynne med å melde fra om forliset til fogden i Fosen, slik plikten er. En ukes tid går.  

.

Om bord på ”Jedinorog” skulle det ha vært 130 mann, men elleve av disse befant seg imidlertid på Smøla da skipet slet seg.
Søndag 26. oktober kom åtte av disse over til Henrik Dons ” og ihh. Dons: ”Røvet av mitt hus alt hva jeg havde berget”. Han måtte låse opp for dem hvert lås han hadde på gården, ellers ville de bryte dem opp, og de ville trekke ham med til sluppen, slik at han måtte rømme gården for å få hjelp. ”Dem Regiærte som tyraner og Røvere”. Nå var Henrik Dons rask å underrette fogden i Fosen om forliset og anmodet sterkt fogden om snarest å komme utover til Sæbuøya.


 

Sarah Dahle Hermanstad har arbeidet seg gjennom 250 år gammelt kildemateriale og vil gi en spennende kveld for de som finner anledningen til å høre på henne.

Var det plyndring eller berging hitterværingene under Henrik Dons ledelse utførte? Var det lik av lemlestede sjøfolk som ble gravlagt i umerkede graver?

 

Det skulle gå over 8 måneder før de 11 overlevende fra forliset kom seg tilbake til Russland. De hadde gjennom hele denne perioden vært innlosjert på Steinøysund i Smøla.

Den siste av tre auksjoner over vrakgodset etter ”Jedinorog” ble holdt på Veiholmen senhøstes 1762, mer enn to år etter forliset.


Som vanlig er møtet i Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre åpnet for alle og det er fri entré.


Dørene åpner som vanlig klokken 18,30 mens møtet starter klokken 19.