Utover ettermiddagen ble det fart i skipene igjen etter et døgns landligge for noen av moderat størrelse. Eksempelsvis  gikk tankbåten " Dart" sørover i dag til Tananger etter at den måtte snu i går grunnnet uvær og lite framdrift nord for Atlanterhavsveien ved Bjogna. 
dvd 5
Vesterålen ved Stavneset Fyrstasjon fredag tidlig kveld. Noe sjø var det, men ikke noe problem for det store skipet selvsagt. ( Foto: B. O. Angvik)
dvd 1
" Solitaire" gikk nordover for rørlegging på gassrørledningen Aukra- Aasta Hansteen feltet. senere skal den til Middelhavet på oppdrag. ( Foto: Geir Tøvik)
dvd 3
" With Harvest" lå i Kristiansund på Goma kaia i dag. ( Foto: Wigdis Herstad)
dvd 4
" North Promise" fra Sandnes lå også på Goma kaia. ( Foto: Wigdis Herstad)
dvd 6
" Biostar" og " Krossøy" ( nærmest) fredag . Det blåste kraftig enna. ( Fpoto: Bjørn Ove Angvik)
dvd 7
" Normand Subsea" gikk ut på feltene utenfro Trøndelag igjen. ( Foto: B. O. Angvik)
dvd 8
Tanker " Susanne Theresa" som ligger på Averøya til vanlig forlot området sent fredag. ( Foto: B. O. Angvik)
dvd 9
" Sea Cargo Express" utenfor Kr. sund på vei nordover. ( Foto: Håkon Bloch)