På Rangøya holdt man salg av klær i dag til inntekt for kvinner i risikosonen i Katmand i Nepal. Det er Himal Partner tidligere Tibetmisjonens samarbeisdpartner Higher Ground som hjelper fattige kvinner. Prosjektet startet for 60 år siden, og det har vært suksess.
rang 2 w
Bjørn Ødegaard forteller om arbeidet stiftelsen gjør i Nepal til Wigdis Herstad. Hun var ogsåå i Nepal før jul rett før jordskjelvet. 
rang 2
Fra låven til Inge Rangøy og frue som vart fylt med mye bra klær. ( Foto: B. O. Angvik)
rang 3
Tone Leithaug og Dagny Storvik, to av medlemmene i komiteen som arbeider med prosjektet i Nepal. De øvrige er Mari Seljehaug, Liv Mork, Marie Tvenning og Marit Rangøy.  Foto: Bjørn Ove Angvik)
rang 4
Fra kjøkkenet der det var suppe og masse kaker pg kaffe. F.v. Ellern Aae og Marit Rangøy. ( Foto: B.O. Angvik)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her