Det skjer nå noe i gangveisaken i Bådalen. I går var det møte og befaring på strekningen der det er skole, og hvor en voldsom mengde gods går på trailere hele døgnet på det som er fylkesvei 64 . Det har blitt verre og verre for barn å komme seg langs veien og på skolen. 
name 1
F.v. SP-ordfører Ann-Kristin Sørvik,  fylkespolitiker Kristin Sørheim, Astrid Johanne Vebenstad, Roald Gustad og Louis Selnes.Håpet er nå å få prosjektet lenger opp på listene sier ordføreren i Averøy til BN. At området blir regulert, og at de arkeologiske undersøkelser er ferdig kan ha innvirkning på det. ( Foto: Privat)
namen 3
Etterpå var det befaring på strekningen. Det er ganske håpløst for fotgjengere her. Skolen skulle være et godt moment for å få midler snarlig her, fikk vi høre. ( Foto: Privat)
namen 2
Kartskisse over strekningen der ganvei må komme nå mener de som bor her.