Forebygging er også viktig i politietaten. Dette kan gjelde på mange felt, alt fra rus til kjøreadferd og mye annet som møte med ungdomsmiljøre f. eks.  I går kveld var det en slik forebyggingskveld i Averøy kommune der det var deltagere fra kommunen, Røde Kors og politiet.
politi

I går kveld hadde politirådet kveld i Averøy der tema var forebygging. Fv.fra politiet  Lars Lie,  ordfører Ann-Kristin Sørvik, Gunnar Todal( RKors)   og Stig Lyngstad fra politiet. Velykket møte. ( Foto: Privat)