stin k

Kampen for lokalsykehuset i all åpenhet!

 Samtid og ettertid skal prise seg lykkelig over at det ikke er ordførerne på Nordmøre og Stein Kristiansen som skal skrive historiebøkene. Det bør overlates til andre, så får vi nøye oss med å være aktive deltakere i historien.

 Rødt i Kristiansund og Møre og Romsdal har det utgangspunktet at det i framtida skal være 4 lokal-sykehus i Møre og Romsdal. Videre har Rødt gitt uttrykk for at vi ønsker å avskaffe helseforetaks-modellen. Begrunnelsen er så enkel at vi mener at helseforetakene og den herskende ideologi i foretakene er den direkte årsaken til at en lang rekke lokalsykehus ligger på dissekeringsbenken og dermed er modellen en direkte ulykke for våre lokale sykehus. En del av dette bildet er at helseforetaksmodellen ble innført i treenighet av AP, Høyre og FrP i 2001. Et vesentlig  premiss  fra  Rødts  side er, at dersom vi skal  vinne kampen for lokalsykehuset,  må vi stå sammen med alle de andre i samme situasjon og nedkjempe foretaksmodellen. Nettopp fordi at den  i realiteten tar fra oss muligheten til å vektlegge samfunnsmessige forhold, som begrunnelse  for å bevare  lokal-sykehusene.

 Ærede ordførere på Nordmøre skriver dette direkte i sitt innlegg til meg:

"Det er nok å nevne vedtaket i 2010 der styret i HNR og HMN vedtok å legge ned akuttkirurgi og fødeavdeling i Kristiansund og flytte disse til Molde, for å bedre økonomien fram til bygging av nytt sykehus i Molde."

Bedre bekreftelse på at økonomi er den viktigste føringen for helseforetakene går det vel ikke an å få.

 Den landsomfattende aksjonen utenfor Stortinget 12.august d.å. hadde da også følgende grunnlag: Ja til fullverdige akuttsykehus! Fjern helseforetaksmodellen! Sykehusene tilbake til folkevalgt styring!

Nærhet er også kvalitet! Forsvar fødetilbudene!

 At de ærede ordførere har valgt å føre kampen for vårt lokalsykehus innenfor rammene av helse-foretaksmodellen og rammene for kampen slik den er gitt av moderpartiene  AP, Høyre og FrP er etter Rødts oppfatning en strategisk feilvurdering. I det øyeblikket at de begir seg inn på å avlede taktikk ut fra dette, være seg det er spadevandring, interne kamper i moderpartiene eller videreføre den politiske kampen i rettsalen, låser man seg i en posisjon hvor Nordmøres befolkning står i posisjon for å miste sitt lokalsykehus. Skulle det utfallet bli annerledes, ville Molde miste sitt lokalsykehus. Og for å understreke det, slik vil ikke Rødt ha det!

 
På ett tidspunkt var det i Møre og Romsdal en tilnærmelsesvis felles strategi å gå for 4 lokalsykehus. Det er ikke råd for meg å svare på hvorfor dette ble oppgitt, men av mange elementer kan jeg sin noe om ett. Internt i partiene var det flere som hadde andre oppfatninger om dette, og som så seg bedre tjent med å gå i tjeneste for den ideologien som styrer helseforetakene. At dette fortsatt er et mine-belte kommer til uttrykk når Martin Kolberg sier at det ikke er et aktuelt spørsmål for en eventuell ny AP-regjering å omgjøre Høyes beslutning, og Aps Else-May Botten uttalte at vedtaket som er gjort er med bakgrunn i en faglig forsvarlig vurdering. Siste setning med forbehold om at jeg har oppfattet medieoppslagene riktig.

 Undertegnede har gjennom flere år deltatt i kampen for lokalsykehuset gjennom aksjoner og avisinnlegg. De sistnevnte har aldri blitt besvart av politikerne i Kristiansund eller på Nordmøre. For å være ærlig, og det bør man jo være, så passer det utmerket at det kommer nå.

 For ordens skyld skal jeg gjenta hva jeg sa i min appell 25.april på Kongens plass, som avslutning etter Mads Gilberts appell, vedrørende kampen for lokalsykehuset.

"Regien på denne scenen har vært satt av en helseforetaksmodell som er gått ut på dato, av  topp-politikere som ikke lenger har tillit i folket, og et regime av helsebyråkrater, hvis arroganse vil gi dem et etterord fratatt all  ære.

Det er dette vi må slåss mot og mobilisere mot. De som ønsker å binde seg til masta sammen med helseforetaksmodell, topp-politikere og byråkrater i helse- Norge, må gjerne gjøre det. Men da må de gi folket på Nordmøre klar beskjed, slik at vi vet hvilken bås vi kan sette dem i. Vi ønsker ikke å følge dem på denne veien mot nederlaget.

Vår vilje og evne til å vinne denne kampen avgjøres av vår evne til å omsette raseriet til en politisk og organisatorisk kraft, som vil stå som en levende bastion i sykehusbakken til forsvar for lokalsyke-huset. Lokalsykehuset har livets kraft og det gir oss helse, liv og sikkerhet.

Det er basisen for vårt opprør – og det er et rettferdig opprør – velkommen til å delta.

Vær med på å organisere opprøret!"

 

Mitt poeng er at dette er en kamp som må gå i all offentlighet og gjennom folkelig mobilisering.  Og det skal være legitimt å diskutere dette i  åpenhet,  uten at det skal medføre angrep i retning av at nå har Stein Kristiansen  omfavnet Torgeir Dahl på Molde. Jeg kjenner ikke Torgeir Dahl, men det gjør mange i Kristiansund. De har gjennom mange år vært medlemmer av samme parti som ham og mer eller mindre frivillig har de gått i tjeneste for dette partiet og latt seg overstyre.  Jeg skal forsikre dere om at med mine synspunkter ville jeg bli ekskludert fra Høyre, og det ville jeg tatt som en honnør for at jeg har valgt rett side. Sannsynligvis ville Stein Kristiansen lidd samme skjebne i AP.

 Takker igjen for svaret fra ordførerne, og ser fram til en god debatt om denne viktige saken.

 Stein Kristiansen Rødt

1.kandidat til kommunevalget i Kristiansund  og fylkestingsvalget