I dag er en del utstyr flydd ut til renoveringen av Hestskjær fyr.  Etter mange års forfall starter nå arbeidet med å trykkspyle fyret om været tillater dette .
Mange års kamp mot storm og store bølger så får Hestskjæret nå en velfortent vask med vann og skal males etterpå.
Nord Hellikopter fra Vigra stod for transporten ut til fyret .  Kaptein Hans Marius Ringdal fortalte at de skulle fly 9 turer, og at 2 timer antas tid til oppdraget.
Hellikoptret brukte kaia til Ole Løvold a/s som flyplass på Averøya. Maskinen kom fra Norfjoreid der de holder på med disse monstermastene . Mellomoppdrag dette for Kystverket.
helli 1

Helikoptret er et AS 350 og en besetning på 2 personer copilot Kennet Granerød sa de slapp å lande for hver tur. ( Foto: Stig Utheim)
helli 2
Kystverkets mannskap hjalp til å pakke utstyret. Egil Eide i gult sa at skader ellers skulle repareres på Hestskjæret. ( Foto: Stig Utheim)

helli 3
Kystverkets båt på Langøya hadde da flott arbeidsvær sammen med helikoteret. ( Foto: Stig Utheim)
helli 21
Hestskjær Fyrstasjon så litt miserabel ut etter mange år i sjøfokk på denne holmen. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)