Freiveien fra Goma mot sentrum er stengt grunnet graving og spregning av grøft. Trolig er det avløpsledning det er snakk om, men det kan vel være hva som helst. Veien ned til Norsk Klippfiskmuseum Milnbryggen  er lagt litt om. 
fredoe veg
Det graves i Freiveien. Blir vel stengt en tid. ( Foto: Håkon Bloch)