Jeg har lest innleggene og kommentarene om miljøet på brannstasjonen. Siden mitt svar er langt, sender jeg det til  Brunsvika net som leserinnlegg.

Her er kjente ting for kommunen fra langt tilbake i tid. Det er ikke tatt tak i noe som helst. Brannvesenet har vært en stat i staten,  ledet av alle andre enn kommunen.

For hør bare: I 2007 bestilte Kristiansund kommune hjelp til å kartlegge arbeidsmiljøet og  komme  uregelmessighetene til livs.  Et firma som  het  Aura  med  kompetanse på problemløsning i arbeidslivet   kom inn,  og alle mannskaper arbeidet i grupper over lang tid på forskjellige dager over flere uker . Alle grupper kom med svar og løsninger hvorfor det hadde blitt slik.
feil

Leser mener kommunen skulle ha tatt tak i arbeidsmiljøet på brannstasjonen for lenge siden.

Senere  ble  Arbeidspsykologisk senter i Ålesund  budsent , der psykolog Edvard Børretzen snakket med hver og en av de ansatte på stasjonen, og  dannet seg et bilde hva som foregikk.
Endelig kom Arbeidstilsynet inn også med det samme for øyet  å få bugt med det syke arbeidsmiljøet.

Konklusjonene  var at det fantes skjulte ledere her, og at det lyste gjennom at det var andre enn  lederne av  brannstyrken som bestemte på brannstasjonen.  Endog  ble  det også  den gangen tipset om hvem som stod bak trøbbelet i alle år. 

Ikke engang da rapportene ble sendt administrasjonen i   Rådhuset   ble det tatt eller torde noen ta  affære i det hele tatt.  Kommunen klarte ikke å  stagge  uromomentene de fikk vite om etter gruppearbeid og all slags rapporter fra innleide eksperter. Det skulle visst gå seg til denne gangen også.  Arbeidsgiver plikter etter loven å holde helse miljø og sikkerhet på et anstendig  nivå  til enhver tid i samarbeid med  tillitsvalgte. Det manglet totalt her.  Endog hendte det seg  at  flertallsvedtak i brannkorpsforeningen ble forkludret og  regelrett fjernet av de som styrte hele skuta.  Det gjenspeiler hvilken makt de hadde.

Derfor er det kommunen som har feilet her i saken som nå rullerer i pressen og ikke minst i rettssystemet.   Brannsjefene bare sa  ja  og ha.  At kommunen anker den nå kjente saken mot Svanemsli  er derfor uforståelig. Som man reder ligger man gjelder i samfunnet ennå.

De som står bak  på  brannstasjonen har kostet  kommunen  store beløp i utredninger og eksperthjelp  og  sykemeldinger. Hilsen fra  en byens mann.

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her