Tankskipet " Bergen Viking"ble satt i fart i slutten av mai etter ombygging ved Bergen Group Laksevåg for rederiet Bergen Tankers AS.
Ombyggingen på 55 millioner kroner omfatter installasjon av to nye Rolls-Royce Bergen C-gassmotorer som generatorer for skipets elektriske fremdriftssystem. Skipet er bygget i 2006 i China med full redundancy (to adskilte dieselelektriske fremdriftsanlegg, to propeller og ror). Nå er to av de fire generatorene skiftet ut med gassmotorer, slik at skipet nå vil operere i distribusjonsfarten på kysten under TC til Esso.
bergen vik LGN
"Bergen Viking" er også innom Kristiansund nå og da. Faktisk er det nå verdens første gassdrevne tankskip. ( Arkiv)