Kristiansund og Nordmøre har admin-bygg på Knudtzonholmen i havna holderdet fint utafor husdørene. Gamle kristiansundske ting som propellen til damptråleren " Borgenes" som bble spiker er tatt vare på her sammen med bøyer fra havna. Stadig kommer noe nytt.
hafner
Her er dt kommet en fyrlykt foran bygget. ( Foto: Håkon Bloch)