"Thor Heyeradahl", den nyeste av fregattene Norge disponerer i Sjøforsvaret gikk forbi Nordmøre i løpet av dagen på vei sørover. Skipet er tatt i bruk 2011, og er spekket med moderne elektronikk beregnet for våpensystemer ombord. Fregatt 314 er nummeret. 
thor
Fregatten ved Bjogna på vei sørover i dag med vel 16 mils fart. Toppfarten er 26 +. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)