Kvitholmens Venner inviterte til Kystens dag på den gamle stasjonen i dag.  På grunn av alderen til fyrstasjonen og det sjeldne materialet tårnet består av er Kvitholmen fredet etter lov om kulturminner. Fuglelivet i området er også fredet etter lov om naturvern. Arbeidet med fyret ble startet i 1840 og to år senere sto fyret ferdig. Det er ombygd en rekke ganger, senest i 1956. Fyret ble automatisert og avfolket i 1990.
cmd 1

Foreningen Kvitholmens Venners  formål er å arbeide for at Kvitholmen med fyr, bygninger og kulturlandskap skal være tilgjengelig for bruk for allmennheten og bli tatt vare på som kulturminne. Foreningen har ikke økonomisk formål. Eventuelle inntekter skal brukes til oppgradering/vedlikehold av Kvitholmen. Foreningen skal gjennom samarbeid med reiselivsnæringen legge til rette for en forsvarlig bruk av Kvitholmen.Foreningen skal også legge til rette for formidling av norsk kystkultur i undervisnigssammenheng i samarbeid med bl.a. Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal. Her fra aktiviteter ved fyret i dag søndag. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 2
Fint vær men litt vind i løpet av dagen ute på Kvitholmen. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 3
Fra dagen i dag der mange hadde tatt turen. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 4
Det er rinelig værhardt her ute på Kvitholmen. Enkelte ganger har storsjøen skylt sjøvann opp i brønnen til fyrvokteren. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 5
En sjark sto for transporten  inn til fastlandet i dag. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 6
Matservering her som vanlig. Fyrstasjonen består av en rekke bygninger med årekerlapp og fjøs for kyr de hadde her i gamle dager. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 8
Trekkspiller på kystens dag hørte med . Her en mann med Brandoni-spill. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 9 a
Kvitholmen ble første gang tent i 1842, samme året som Kristiansund fikk bystatus. Molde også for den del. ( Foto: Eva Frisnes)
cmd 10

Bildet til venstre er et maleri som Trond Brekke har etter sin tippoldefar, Andreas Bernhad Brekke som var fyrvokter på kvitholmen fra 1864-1890.  til høyre:    Bilde  fra ca 1950 og viser bilde av gamlefyret med lyktehus. Bildet har vennegruppen  fått av Stig Heimen på Eide . ( Foto: Kvitholmens venner)

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her