I morgen lørdag ca. 12:30  avdukes det et 3300 kg. tungt minnesmerke i parken på Kirkelandet. Det er Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre som gir minnesmerket til Kristiansund by der  grunnarbeidet er gjort av kommunen (steinlegging, fundamentstøping og benker). Statuen gjelder spansketiden og de spanjoler som var gravlagt her  i parken på 1800 tallet - Parken her var offentlig gravsted. Spansketiden  meget omfattende her i Kristiansund i forbindelse med klippfiskeksport.
Avdukingen skjer i forbindelse med at Norsk Skipsfartshistorisk  Selskap som har Landsmøte i Kristiansund fredag til søndag. Det skal marsjeres etter Ynglingens Musikkorps fra Piren til parken med avmarsj kl 12:00. Røde Kors har 150-årsjubilumsmarkering på Piren og Rådhusplassen og Ynglingenen vil derfor spille litt ekstra for Røde Kors før avmarsj.
minn 1
Grunnplaten settes på plass. Det er mannskaper med sjefen i spissen fra Brødrene Strand Steihuggeri i Eide (på Strand) som har laget monumentet og stå for monteringen. Hele kolossen består av tre deler til sammen 3,3 t. ( Foto: Håkon Bloch)
minn 2

Her har vi mannskapene fra Brødrene Strand Steinhoggeri ; fra venstre sjef Svenning Strand, Kristian Sildseth, Magne Mørck og Håkon Bloch fra Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre,.(Foto:  Bertil Isaksen)

7494