Flytebrygga i Fisktrappa i sentrum hadde slitt seg idag. Redningsselskapethjalp Havnevesenet medå få på plass den mye brukte pongtongen som er av betong og som veier adskillig. 
betong 1
Redningsselskapet med mannskaper og lettbåt holdt på i dag nede ved Vågekaia/Fistkrappa. (Foto: Håkon Bloch)
betong 2

Havnevesnets personell fikk god hjelp av mannskapet på R/S Erik Bye. Som med lettbåt og dykker fikk fikset den slitte fortøyningen. Det var feste i bryggen som var slitt bort slik at hele ytre fortøyning måtte omorganiseres litt. Lettbåten til Erik Bye dro flytebryggen på plass slik at dykkeren fikk skrud sammen sjaklene under vann.( Foto: Håkon Bloch)
betong 3
Dykker fra Redningsselskapet fikk skrudd sammen  fortøyningene som mest sannsynlig er kjetting. Kristian Rokstad fra  Havnevesenet t.h.( Foto: Håkon Bloch)