Kvaliteten på foto tatt fra droner som er tilgjengelige for alle, begynner å bli veldig bra. Vi fikk noen bilder i dag fra en leser som har kjørt drone over havna i Kristiansund.
drone 1
Bilde mot Storkaia og sentrum  på Kirkelandet.
drone 2 b
Lagertankskipet " Heidrun B" på Dale.
drone3
Havna vestover mot Sørsundet. Flott kvalitet på bildene.
drone4
Her mot Devoldholmen og Vågen.