Tempo spilte i Vanndamman i kveld . Litt spesiell konsert, da prøgrammet var det samme som ble spilt ved kapitulasjonen i 1945.
tempo
Fin konsert med samme toner som under fredsdagene da Tempo spilte her for 70 år siden. (Foto:  Hilde Anita Angvik)
tempo 45
Her Tempo i 1945 under fredsdagene. Da hadde korpset en uvanlig hard jobb. Gleden var enorm. Her kopset i Kranaveien dengang.