bot 1

M/S Sørdyrøy, 51 x 8 x 5 m., bygd i 1966, Brønnbåt som eies av Fisketransport A/S, har Kristiansand som hjemmehavn og norsk flagg og  tatt opp på slipp ved Mollan (Kristiansund Mekaniske Verksted).(  Tekst/foto: Håkon Bloch)
bot 2
M/S North Stream, 84 x 19 x 5 m., bygd i 1998, Supply Vessel med Sandnes som hjemmehavn og norsk flagg. M/S North Stream har tidligere hatt navnet  M/S Stream Truck (Foto: Håkon Bloch)
bot 3

M/S Sjohav, H-4-K, 22 x 8 m., bygd I 2000, Bergen er hjemmehavn og Norsk flagg. Fiskebåt, ringnotsnurper med som har seinot i notbingen. (Foto: Håkon Bloch)
bot 4

M/S Vestfjord, 32 x 9 x 4 m., bygd i 1986, Ålesund er hjemmehavn og Norsk flagg, Fyr og merkefartøy tilhørende Kystverket. Det er et reservefartøy som brukes når en har lengre verkstedopphold eller havari på noen av de andre båtene.( Foto: Håkon Bloch)

fiskoei

M/S Fiskøy, N-67-VV , 21 x 6 x 3,7 m., fiskebåt med Norsk flagg, Ringnotsnurper med seinot i notbingen. ( Foto : Håkon Bloch)
bot 5
Erik Bye på søndagstur under bruene på AH-veien søndag.
bot 6
" Slukk 2"kom til Kristiansund fra Nylands Mek. Væsksted i Oslo i september 1939. Ute  av drift 1987.( Foto: Håkon Bloch)
bot 7
" North Sea Giant" har ligget på Grip Testing Area utafor byen en tid i uka som gikk. ( Foto:Håkon Bloch)
bot 8


FF G. O. Sars, 77 m. bygget i 2003, Forskningsfartøy som tilhører Havforskningsinstitutet i Bergen, Detter er det tredje havforskningsskipet med dette navnet, det første ble satt i drift i 1945 til 1970 og nr, 2 fra 1970 til 2003 da dette tok over. Det ble av ”Skipsrevyen” kåret som årets skip i da det var nytt i 2003. Oppkalt etter  Georg Ossian Sars (1837-1927) som var Marinbiolog, havforsker og professor i Zoologi. Det har diesel-elektrisk framdriftsystem, et spesielt opplegg som redusere støyen/vibrasjoner til 1/100 av det som er vanlig, dette for at måleinstrumentene skal forstyrres minimalt. Utstyrt med flere trålmuligheter og andre fiskemetoder, godt utstyrt med kraner og annet på dekk. Den lå onsdag formiddag  på Storkaia utenfor ”Meieriet”,  men for ut på ettermiddagen til havs.( Foto: H. Bloch)
bot 9
En fraktebåt  leia. Ukjent navn. ( Foto: Jarl Arvid Røbech)
bot 11
Sea Cargo sin " SC Connector" skulle til Vestbase i helga. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)