I dag 8. mai er det 70 år siden kapitulasjonen. Heldigvis kom tyskerne til fornuft og ga opp. Men det var en tid fare for at de ville kjempe videre i Norge, noe som hadde kommet til å ført til enorme ødeleggelser i hele landet. Tysk militærmaskin var kanskje det enkleste spørsmålet å avvæpne. Verre var det med de norske medløpere som rikshirden og annet som Nasjonal  samling( NS), partiet som samarbeidet med okkupantene. Det var lovt " de lange knivers" natt mot de verste NS -medløpere hvis tyskerne gav opp, men sett bort i fra enkelte episoder, bevarte vi fatningen. Men rettsoppgjøret ( landssvikoppgjøret) ble en stor prosess et demokrati verdig.
NS raseres Haugesund
Bilde fra Haugesund fredsdagen 1945 der folk har rasert den forhatte NS kontorene får stå som eksempel for dagen for 70 år siden.(Utlånt av Einar Iversen)