Klokken 12 i dag gikk også brannvesen i Møre og Romsdal over til nødnett utealarmering opplyser 110 sentralen i Ålesund. Dermed er både politi, helse og brann på dette nettet som ikke er avlyttbart, og som gir en voldsom forbedring av sambandet også mellom nødetatene. All info for eksempel pressen vil komme gjennom info-sider på nettet som er oppdatert med saker de respektive etater ønsker skal berettes om. 
1110
Brannsentralen i Ålesund gikk etter planen over til kryptert samband på utealarmering onsdag klokken 12. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)