Det graves og lages til noe i Nerparken ved Langveien i Kristiansund. Hva det er er ujent. Blir det en slags konsertplass; det føres fram strøm dit også.  Sikkert noen av leserne som har greie på det der.
kirkepark
Fra  parken der noe erpå gang. For 130 år siden var det gravsted her . Man kom i sin tid for noen års siden borti disse gravene ved Neaskiosken  litt lenger opp under gravearbeid. ( Foto: Håkon Bloch)
kirke park 2
Strøm legges også bort til opplegget her i parken. ( Foto: Håkon Bloch)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her