Møre og Romsdal Røde Kors avholder i helgen sitt distriktsårsmøte i Geiranger. Dette møtet er fylkesorganisasjonens høyeste myndighet.Også representanter  fra  avdelingen Kristiansund og omegn Røde Kors er representert.
rode orks

Bak fra venstre Gunnar Todal, korpsleder og  distriktsrådmedlem, Anne-Mari Ekholm, Omsorg. Eddy Leonardsen, Lokalforeningen.
Foran fra venstre. Gunnhild Sporsheim, Omsorg,  Anne Marie Wærstad, lokalforeningsleder og Håkon Bloch, Hjelpekorpset ( Foto: Terri Senior for Håkon Bloch)