Årets Kulipris fra Nordmøre Historielag  gikk til Kjell Egil Fredly fra Smøla for sitt store arbeide med bygdabøkene på Smøla. Årsmøtet blei holdt i Håndverkeren og det var 22 tilstede - det beste oppmøtet på mange år. 
Sverre Jansen blei gjenvalgt som leder og Kai Grimstad (gj, v.) og Astrid Mollan (ny) blei valgt til  styremedlemmer. Fra tidligere sitter Gudmund Bratrud og Tor Larsen.  Jakob Arne Dahlen gikk ut av styret etter mange år.  Varamedlemmene blei gjenvalgt: Wenke Greve, Bjørn Ove Angvik og Knut Garshol. 
Handlingsplana for kommende år viser at Nordmøre Historielag vil forsette med åpne møter og møter med de andre historielaga på Nordmøre. 
pz1
Prisvinneren Kjell Egil Fredly  har fått statuett og diplom og hans kone får en blomsterbukett av lederen 
Sverre Jansen. Bak sitter  styremedlem Gudmund Bratrud.  Etter udelingen fortalte vinneren litt om detstore arbeidetdet er å skrive bygdebok i en kommune, samt problemer man kan møte på  (Foto :Tor Larsen) 
p z 2
Lederen Sverre Jansen blei gjenvalgt. På nærmeste bord ser vi f. v. Arild Jørgenvåg og Daniel Øvrevik. (Foto: Tor Larsen) 
p z h
Nordmøre Historielans Kulipris er en  pris for lokalhistorisk arbeide på Nordmøre. Statuetten er en kopi av steinen med runeskrift som ble funnet på Kuløya.I 1913 ble steinen flyttet til Vitenskapsmuseet i Trondheim. En kopi står på Kuløya i Smøla i dag. Bildet til høyre viser den orginale steinen i Trondheim tidfestet til rundt 1030. På bilde Wenche Irene Horne og BjørnOve Angvik. KULISTEINEN FRA SMØLA
 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her