Så dukket det opp en fugl i vannet vest for  Øytun på Langøya vi aldri før har sett der. Denne her erindrer vi å kanskje ha sett i Baefjorden , men er slettes ikke sikker. Noen forslag ?
vogel
Fra Egil Hestvik i Averøy Jeger og Fiskeforening kom: Denne anda er en Kvinand i vinterdrakt. Dette er ei dykkand som  Ikke er uvanlig i våre trakter. Den er delvis trekkfugl, men noen overvintrer langs kysten hos oss og i Danmark. Den er mest å se i vassdrag og innsjøer over hele landet.
Den har en karakteristisk hvinende lyd under flukten. Hannen har grønt hode om sommeren, og hunnen brunt hode. Hunnen er mer gråspraglet, mens hannen har hvite felt på siden og vingene. Fra Arnt Grødal i Sveggesundet kom også melding om atdet var en kvinand.