Litt fra møtet i Nordmøre Historielag som var i Håndverkeren som omhandlet at det er 75 år siden krigen startet og ødeleggelsen av Kristiansund i 1940. Det var godt oppmøte og flere som holdt innlegg om ting som hendte under krigstiden. 
his 1
Kjell Fostervold holdt innlegg om å vokse opp innen i Dalvikan på Nordlandet og om evakuering av hjembyen. ( Foto: Håkon Bloch)
his 2

Alv Jacob Fostervoll , tidligere forsvarminister som var bror til Kjell om det at vi ikke var forberedt på krig og at vi levde i en ønskeverden der krig ikke eksisterte, han var so ung at han ikke viste hva krig var. Familien var evakuert til kurhusene på Høgset Gard og om livet der, blant annet at de måtte flytte ut en dag fo0r da skulle rommene bruke til overnatting for Kronprins Olav og hans stab som skulle il Sverige, det var mange biler som hadde  deler av gullbeholdingen som ble lastet over i D/S Driva og flere mindre båter som skulle frakte denne nordover som igjen skulle over i  Britiske marinefartøy som fraktet det videre til England Og Canada.  T.v på bildet er Anne Lise Tømmervåg som arbeider for Nordmøre Museum. ( Foto/ tekst: Håkon Bloch)
his 3
Johan Tømmervåg fra Kristiansund er stadig med når historien skal fortelles. Han var dagens hovedforedragsholder, han definerte ”Krig” som kom fra gresk ”fravær av fred”. Han fortalte om det han mente var den ”splitter pine gale føreren”. Og om plakat på grinder på Goma fra en valgplakat fra ”Fedrelandslaget” hvor det sto ”Sag ikke av grenen du sitter på, kjøp Norske varer”. Han hadde mange historier blant annet om Dr. Høie som sto i spissen for å registrereing av kjellere som kunne brukes som tilfluktsrom. Raderingen av byen som nesten var ” en tjeneste” for byen måtte omreguleres og omlegges på en fornuftig måte. Det ble også etter at BSR  (Brente steders regulering) ledet gjennoppbygingen av en velregulert by. Også om byingeniør Røkkum som på en måte skaffet penger il oppryddingen i byen. Det videre fortalt mye om krigen.( Foto/ test: Håkon Bloch)
his 6

HGer Reidun Husby: Hun er født i 1928 og var 12 år i 1940, hun fortalte mange levendegjorte historier blant annet om vinduer som ble teipet over (for å hindre glassbiter) .

Hun fortalte at hennes lærerinne på Allanengen skole Petra Jansen fikk eleven til å starte innsamling til en ryggsekk til Finnlandskrigen, de hadde litt penger, men elevene var på byen og tagg varer til sekken de fikk mye og kjøpte noe. Ting som var i sekken var toailettsaker, varme klær, mat som hermetikk og tørrmat som hold seg.

Hun fortalte at  familien ble evakuert med D/S Breituss, og at når de kom tilbake var det en spesiell lukt. Hun fortalte om at krigskampene var slutt men etterdønningene med matmangel, klesmangel og rasjoneringskort. At misjonselskapet som delte ut Dansk Havregryn at hun som var lita og tynn snirklet seg frem i køen. Om såpene som de kalte smergelskiva.

Når det den omtalte lærerinne Petra så var det tante til Sverre Jansen som fortalte at hu var ” en kriger”.

Og når det omtalte teiping av vinduer så var det en som gjorde narr av dette, og huset hans var et av de første som ble bombet.( Tekst/ foto: Håkon Bloch)
his 4
Sverre Jansen i Nordmøre Historielag slo et slag fro årboka som kom ut rett før jul i fjor. (Foto: Håkon Bloch)
his 7
Bra oppmøte på kåserier og slik som har med krigstiden å gjøre. ( Foto: Håkon Bloch)