Hurtigruta " Lofoten " ligger ved et verft i Sula på Sunnmøre og blir tilbakeført til sin orginalstand fra 1964. Her bli rdet intet boblebad og basseng og slikt, men et skip hvor turister og andre kan få muligheten å reise med et orgainalt skip slik et var for 51 år siden. Mannskap og offiserer får uniformen fra den tiden, og dekketøy blir som det var med hvite duker og alt som hører med. Slike skip som det Hurtigruten nå legger opp til , en sjeldenhet på kysten, om ikke sagt borte. Skipet er verneverdig fra riksantikvaren fra 2001. 
lof 8
" Lofoten" skal være ferdig restaurert i løpet av februar, og 400 passasjerer må sloss om 150 sengeplasser og 87 lugarer. Her et bilde fra seilas over Hustadvika for noen år siden .På dekk Inger Britt Vågen . ( Foto: Wenche Horne
)
lof 4
" Lofoten " slik vi kjenner henne på kysten i alle år. Her ved Svartoksen på Hustadvika. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
lof 1
Vinteranløp i Kristiansund med " Lofoten". ( Foto: Bjørn Ove Angvik)
lofoten hurtigr 3 09
Typisk bilde av legendariske " Lofoten" i Sørsundet i Kristiansund. Den var først levert til Vesterålske Dampskipsselkap i 1964. Den er modernisert en rekke ganger. Nå blir den orginal igjen. ( Foto: Bjørn Ove Angvik)