Kystfiskere venter hvert år på innsiget av torsk. Også på fjorden innenfor Atlanterhavsveien er det slik hvert år. Her har det fra år til annet vært tatt merkverdige store fangster av torsk på vinteren, men kanskje litt senere enn begynnelsen av februar da. 
jan fiske
jan Skarvøy fra Kårvåg med " Solbris" var og røktet garn i dag. Noen " pinna" ble sett i garnlenka; her en fin sei visst. ( Foto: B.O. Angvik)

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her