kmk 1

M/S Kremmervik, H -15 –AV, 43 x 12 m., bygget i 2012 og har Bergen som hjemmehavn. Det er en fiskebåt fra Bekkavik i Austervold. Den er rustet for ringnotsnurping og tråling, den har kvoter på  makrell, NVG sild, sild, kolmule, tobis, øyepål, torsk, hyse og sei. Tilhører rederiet Furuholmen A/S.(Foto/ tekstet: Håkon Bloch)
kmk 2

M/K Åssjøen, R -2-FD, har Forsand som hjemmehav. Forsand kommune ligger i Ryfylke i Rogaland, kommunen har en Hegre i kommunevåpnet sitt og er kjent som turistattraksjonene Prekestolen, Kjerag og Lysefjorden. Båten var på vei nordover og det er sannsynlig torskefiske som lokker, og det foregår nå uten for Tromsø.Torsken er på vei sørover mot gytefeltene i Lofoten og derav Lofotfiske. (Foto: Håkon Bloch)
kmk 3

M/S Boa Sub C, 139 x 31 x 8 m., bygd I 2007, hjemmehavn er Valletta på Malta, det er et Multi Purpose Offshore Vessel som tilhører rederiet Boa Marine Services INC i Trondheim. Det er et allsidig rederi med mye over 30 forskjellige fartøyer alt fra Offshore Vessel, slepebåter, lektere og Offshore Construction Vessel.(tekst/ foto: Håkon Bloch)