Høgskolen i Bergen starter i høst opp ingeniørutdanning i undervannsteknologi ved Høyskolesenteret i Kristiansund, og dette blir tema i Petropolen tirsdag 27. januar i Handelens Hus.
444 p


 Det er plass til 50 studenter. Alt man trenger å vite om skoletilbudet blir presentert av tre inviterte foredragsholdere; avdelingsleder Nils-Ottar Antonsen i Bergen, Bengt Endreseth i fylkeskommunen og skoleleder Jøran Gaarden.

_Hvilket mulighetsbilde som nå åpner seg i Midt-Norges oljehovedstad! Det er en imponerende prosess som er gjennomført i flere ledd for å få dette på plass, og det kommer hurtig på oss. Nå gjelder det å få ut informasjon til potensielle studenter, lærere i den videregående skolen og lokalt næringsliv. Om knapt et halvt år er det skolestart i undervannsteknologi, sier Helge Hegerberg, som er rådgiver i olje og energi i Kristiansund kommune.

_Høyskoletilbudet kommer til rett tid. Undervannsteknologi blir et stort felt i mange år fremover. Opplegget kommer i stand samtidig med at driftsanlegget for Åsgard havbunnskompresjon starter opp i Kristiansund. Det blir gode lærekrefter og meget relevante anlegg for å se og praktisere. Utdanningsretningen i “havrommet” er også anvendelig innen andre bransjer og oppgaver, sier Bengt Endreseth i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Endreseth har vært en pådriver for å få høyskoletilbudet på plass. I høst ble det utført et stort dugnadsarbeid for å finansiere utdanningen. De tunge næringslivsaktørene i oljen stiller opp, og det gjør også fylket og kommunen.

Foredragsholdere i Petropolen kan svare på hva slags tilbud dette blir, alle praktiske sider ved å studere ved Høyskolesenteret og hvem dette passer for.

_Vi håper interesserte studenter nå ser mulighetene. Undervannsteknologi er fremtiden i olje- og gassindustrien, sier Jøran Gaarden, som er daglig leder ved Høyskolesenteret i Kristiansund.

 OBS! Denne Petropolen arrangeres i Handelens Hus tirsdag 27. januar kl. 19.00, børssalen, Storgata 21 i Kristiansund. Gratis adgang. Ingen påmelding. Servering.

Annonse i TK fredag og mandag f.k.

Arrangører er NPF, Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Kom vekst og Navitas.

 

Kulturkalender fra KSU.NO

For større kalender og arrangementskategorier - trykk her